RECOLLIDA DE SIGNATURES PER ATURAR EL FUM PROCEDENT DELS HORTS

En l’Assemblea de l’AMPA del passat 22 d’octubre, es va posar de manifest la preocupació per l’arribada de fum provinent de les fogueres dels horts situats prop de la nostra escola.
Hem de saber que la crema de restes vegetals és una combustió incompleta que genera vapor d’aigua, diòxid de carboni (CO2) i monòxid de carboni (CO), a més de petites partícules sòlides en suspensió.
Quan respirem fum, les partícules sòlides s’adhereixen als nostres pulmons i s’acumulen, obstruint els alvèols i causant irritació, i fins i tot, a la llarga, càncer. El CO2 i el CO són gasos tòxics que el nostre cos és capaç de rebutjar si es troba en petites quantitats, però que en situacions d’incendi són la principal causa de mort per asfixia. Tots aquests efectes nocius per a la salut que té el fum encara són més acusats en els infants i en les persones amb problemes o malalties respiratòries com l’asma.
La crema de restes vegetals és una pràctica regulada per l’Ajuntament de Cervelló i és per aquest motiu que volem recollir signatures per demanar que no s’autoritzin les cremes de restes vegetals en horari d’ús de l’escola (de dilluns a divendres no festius de 7:30-18h) i lluitar per la salut dels nostres infants.
Us informem també que s’està elaborant una proposta per eliminar la crema de restes vegetals i afavorir-ne la recollida i el degut tractament, ja sigui en una planta de compostatge o de generació d’energia per biomassa.
Els delegats de cada classe s’encarregaran de recollir les vostres signatures. Us demanem que els faciliteu la feina. 
Gràcies per la vostra col·laboració.

Salutacions cordials,
AMPA Escola Santa Maria de Cervelló

cheap faux shoes christian louboutin replica christian loubitins fauxs Vist: 283