Consell escolar

El Consell escolar és l'òrgan de govern dels centres educatius.

Està compost per representants del personal docent, del personal d'administració i serveis, dels pares i mares, de l'associació de pares i mares, dels alumnes i un representant de l'Ajuntament.

Els representants surten elegits per votació.

Les seves funcions són, entre altres:

  • Aprovar el pressupost del centre, fer-ne el seguiment i aprovar-ne la liquidació.
  • Aprovar el reglament de règim intern del centre.
  • Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i material escolar.
  • Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l'evolució del rendiment escolar.
  • Elaborar un informe que s'inclou en la memòria anual.

Els representants de l'AMPA i dels pares i mares són:

 

Càrrec Nom Foto

  Representant

  de l'AMPA al

  Consell escolar

  Susana Badenas 

  

  Membres del

  Consell escolar

 Meritxell Perelló

  

  Amèlia Fernández

  

  Esteve Bosch

  

  Olga Lafuente

  

 Montse Solsona

  

  Ana Mª Gil

  

 

 

knockoff christian louboutin shoes net christian louboutin us replica knockoff manolo blahnik shoes