Equip directiu

Càrrec Nom
            Directora

                Andrea Amat

            Cap d'estudis                 Laia Serentill
            Secretari

                 Pau Chavarria