Projecte educatiu

 

“- Em podria dir quin és el camí que he de prendre?-

Va demanar Alícia.

-Això depèn d'on vols anar- va respondre el gat.

-Es que no sé on vull anar.

-Llavors, tant se val quin camí prenguis.”

(Carroll, L. Alícia en Terra de Meravelles)

 

Nosaltres sabem on volem anar,

per això hem escollit aquest camí.

 

Concebem el Projecte Educatiu, com una proposta integral que permet dirigir coherentment el procés d'intervencióeducativa en una institució escolar (Antunez, Gairín, 1990)

 

El Projecte Educatiu de Centre reflecteix el camí cap on va l'escola. El PEC ha de referir-se als diferents àmbits d'acció; pedagògic, de govern institucional del centre, administratiu, humà i de serveis.

 

El Projecte no és, per tant, una simple definició d'estratègies, del conjunt d'estratègies metòdiques amb les quals s'identifica el centre; allò que de vegades s'ha definit com projecte pedagògic o línia educativa no és una mera numeració justificativa dels postulats ideològics que subscriu la institució.... El PEC és el document que ha de servir de punt de referència constant de les actuacions de tots els membres de la Comunitat Escolar. Per tant, marcarà les línies directrius que informen i orienten qualsevol pla d'actuació a l'escola” (Antúnez, Gairin, 1990) 

 

El Projecte Educatiu de l’escola Santa Maria de Cervelló, analitza breument el context socioeducatiu, concreta els principis d'identitat, marca els objectius generals de l'escola, i defineix els òrgans de govern i les seves funcions, estableix la metodologia a aplicar i concreta l'ús dels recursos.

 

Descarregar Pendent d'actualitzar
 
 
PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE

Un dels objectius d'aquest curs és revisar i actualitzar el Projecte Lingüístic del Centre. No obstant, si cliqueu a continuació, podeu veure el document en estat de revisió.