Servei de menjador

Des de l'AMPA s'ha organitzat un servei de menjador amb cuina pròpia i monitors especialitzats.

 

La gestió del menjador és a càrrec de   Logo_Dacor

 

INFORMACIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR

 CURS 2018 - 2019

Benvolgudes famílies,

Us informem que aquest curs escolar 2018/2019, s’iniciarà el servei de menjador, essent Dacor Educació i Esport l’empresa responsable del servei de monitors/es i de la gestió directa del menjador i Scolarest l’empresa de cuina.

Per al bon funcionament del servei, us lliurem la següent informació:

ü  L’horari del servei de menjador, en horari normal del centre, serà de les 12:30h a les 15:00h. En horari intensiu del centre serà de les 13:00h a les 15:30h

ü  El preu del servei de menjador FIX és 6,20 €/dia. Es considera FIX aquell nen/a que es quedi sempre el mateix dia de la setmana com a mínim 1 dia per setmana.

ü  El cobrament dels usuaris FIXOS es farà a mes vençut a principis de cada mes de l’1 al 10 per domiciliació bancària. En cas de retorn del rebut s’aplicarà el recàrrec de 5,00€ en concepte de despeses bancàries i caldrà fer-lo efectiu abans d’iniciar el següent mes a la coordinadora del menjador.

ü  Es fan menús específics per dietes, al·lèrgies i intoleràncies.

ü  El preu del servei de menjador EVENTUAL és 6,80 €/dia.

ü  Els/les nens/es fixos que per qualsevol motiu no puguin assistir al menjador, hauran d’avisar a la Coordinadora del menjador de l’escola abans de les 10.00h del matí del mateix dia. Se’ls retornarà la totalitat de l‘import del menú i monitoratge: 6.20€. En cas de no avisar, no se’ls farà la devolució d’aquest import. En cas d’inclemències meteorològiques importants (fortes ventades, nevades i altres) o de vaga es retornarà 3,10€ (en aquest cas no cal avisar de l’absència).

ü  S’ofereix servei de pícnic quan hi ha una sortida fora del centre (no per colònies) i per demanar-lo o renunciar-hi cal emplenar el full que s’entrega a l’inici de curs. El preu del menú de pícnic és de 4,95€. El retorn de la diferència del cost de pícnic amb el menú normal és farà el mes de maig.

ü  Els canvis de la rutina d’assistència, així com els canvis de domiciliació bancària i les baixes s’hauran de comunicar a la coordinadora del menjador abans del dia 1 de cada mes per tal de poder actualitzar la informació abans de passar els rebuts del mes. En cas de no fer-ho abans d’aquesta data les regulacions es faran el mes següent.

ü  Horari de gestió i canals de comunicació (absències, dietes, altes...) de menjador:

Els dimarts i dijous a la biblioteca del centre de 9h a 9.30h al despatx de l’Ampa

     Coordinadora de menjador: Montse Roig

           Mòbil de contacte: 657 395 692 i whats app

           Correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

            http://www.escolasantamariacervello.cat/

 

PLA DE FUNCIONAMENT I NORMATIVA DE MENJADOR

GESTIÓ DEL SERVEI

El servei de menjador està gestionat per l'empresa Dacor, Educació i Esport.

El servei de cuina el gestiona l'empresa Escolarest

Aquest temps compartit és molt important que estigui organitzat per permetre que els nens sàpiguen què han de fer a cada moment.

Definició del temps de menjador i activitats

El servei de menjador és una prestació complementària d'ajuda a l'escolarització, complint una finalitat social i educativa alhora.

Els monitors/es i totes les persones relacionades amb el servei de menjador vetllaran per tal que aquest espai mantingui una linea educativa amb el centre i sigui un moment de relació i convivència. És per això que cal marcar unes normes i uns objectius a complir.

És intenció de l'empresa, de les monitors/es i del centre donar el millor servei. Demanant a les famílies tota la col·laboració possible.

El dret al menjador també comporta uns deures, tant per part dels alumnes com de les famíles.

L'ús del servei de menjador suposa l'acceptació d'aquesta normativa. En cas contrari poden renunciar al mateix, fent-se responsables dels seus fills durant aquestes hores.

El temps de migdia és la franja horària que correspon al període que separa l'horari lectiu de classe del matí i de la tarda.

Aquest espai no ha de ser un espai exclusiu de recuperació: no es tracta només de menjar i córrer pel pati, cal que cobreixi com a funció específica tant la satisfacció de les necessitats biològiques com les psicopedagògiques.

Aquestes necessitats es poden resumir en tres:

ALIMENTAR-SE: Menjar, responent a la necessitat d'aportació de nutrició que el nen i la nena necessiten, no menjar qualsevol cosa, sino menjar salut, cultura i convivència. Fer evolucionar l'acte de menjar de la simple satisfacció d'una necessitat fisiològica a un acte plenament humà, conscient, reparardor del desgast físic i psíquic que ocasiona l'activatat escolar diària.

 

DESCANSAR I ESPLAIAR-SE: És a dir, trobar l'equilibri entre la necessitat de ruptura lúdica enfront l'esforç intel.lectual realitzat al matí, la necessitat de relaxació, repós i bona predisposició vers el treball intel·lectual de la tarda.

 

APRENDRE: Les dues o tres hores del migdia són un espai d'aprenentatge, d'educació per la vida quotidiana i de les pautes de convivència social, en què es poden assolir coneixements, practicar hàbits i habilitats i desenvolupar actituds i valors.

 

Objectiu

 1. Assoliment d’hàbits i conductes que potenciïn l'autonomia del nen/a en un ambient de diàleg, confiança i respecte on tothom si senti a gust, tot respectant una manera de funcionar que es fonamenta amb la convivència.

com funcionem Al menjador

a l’espai del menjador:

 • Entrem i sortim del menjador de manera tranquil·la.
 • Seiem bé i còmodament a la cadira
 • Utilitzem els coberts i el tovalló adequadament.
 • Som corosos a l’hora de menjar.
 • Sempre que necessitem ajut reclamem a la monitora a mà alçada.
 • Esperem el nostre torn.
 • Mantenim un clima d'ambient relaxat mentre es dina.
 • Recollim i netegem l’espai que hem utilitzat.

a l’espai del pati:

 • Entrem i sortim dels diferents espais tranquil·lament.
 • Tenim cura i compartim els jocs i el material del menjador.
 • Participem en les activitats dirigides per els/les monitors/res.
 • Recollim tot el material que hem utilitzat.
 • Deixem els espais endreçats, tal i com els hem trobat.

 

DISTRIBUCIÓ DEL TEMPS 

Temps dedicat a la higiene personal

Aquest temps està centrat principalment en dos espai-temps, el d'abans i el de després de dinar. Abans de dinar, amb ordre, es renten les mans.

Abans d’entrar a les aules hi ha un temps dedicat a la higiene.

L'ús del respall de dents, després de dinar, serà voluntari.

 

Temps dedicat al dinar

Aquest temps abarca l'espai en el qual els/les nens/es estan dins del menjador. Hi ha tres torns:

 • Primer torn, pels nens/es de P-3, P-4, P-5 de les 12:30h a les 13:15h
 • Segon torn, pels nens/es de 1r, 2n, 3r de les 13:20h a les 14:00h
 • Tercer torn, pels nens/es de 4t, 5è i 6è de les 14:00h a les 14:45h

 

Temps dedicat a les activitats programades

Es duen a terme les activitats programades prèviament per l'equip de monitors/es.

Cada monitor/a es dedica de manera més intensa al seu grup, sense impedir que l’alumnat s’interrelacioni, amb l'objectiu de treballar la integració dels alumnes i fomentar la convivència.

A Educació Infantil:

El grup de P-3 dorm i/o descansa a l'aula de psicomotricitat.

Activitats de P-4 a 6è: quadrant d’activitats a la pàgina web

 

Temps lliure

És aquell espai de temps en que l’alumnat pot jugar lliurament (sota la vigilància dels monitors/res) al pati.

 

HORARI

P-3, P-4, P-5

12:15h Entrada de 3 monitores. Preparar taules (netejar i parar)

12:30h Recollida de nens/nenes a les aules corresponents.

Els/les nens/nes d’educació infantil (P-3, P-4, P-5) es renten les mans a la classe.

12:35h Entrada menjador de P-3, P-4, P-5 

13:15h / 13:30h Sortida esglaonada del menjador

13:30h Relax, joc dirigit, joc lliure, tallers, racons. Els de P-3 dormen i/o descansen.

14:40h Recollida, hàbits d’higiene, relaxació.

15:00h Entrega de nens/nenes als/a les mestres

 

1r, 2n, 3r 

12:30h Recollida de nens/es a l’aula.

12:45h Joc lliure i/o dirigit, tallers.

13:15h Els/les encarregats/des entren a preparar coberts i gots.

13:15h Rentar mans. Entrada menjador.

14:00h Sortida pati. Tallers, joc dirigit i/o lliure

14:50h Recollida a les aules, hàbits d’higiene i relaxació.

15:00h Entrega de nens/nenes als/a les mestres

 

4t, 5è i 6è

12:30h Recollida de nens/es a l’aula.

12:45h Joc lliure i/o dirigit, tallers.

13:55h Els/les encarregats/des entren a preparar taules.

14:00h Rentar mans. Entrada menjador.

14:40h Sortida pati (lateral del menjador) Joc lliure. Compost

14:50h Recollida a les aules i hàbits d’higiene

15:00h Entrega de nens/nenes als/a les mestres

 

ESPAIS

Ed. Infantil:      

Aula Psicomotricitat, aules (en cas de pluja o excepcionalment) i pati Infantil i pati Primària (en horari de 13:30h a 14:00h)                                   

Gimnàs

C. Inicial, Mitjà i Superior:

Aula de plàstica i pati de primària, gimnàs, biblioteca.

Aules, en cas de pluja o excepcionalment.

 

GESTIÓ I FUNCIONAMENT

Els dies que es realitzin activitats fora del centre es prepararà el pic-nic. En cas de no voler-lo caldrà signar el full de renúncia.

No es donarà cap medicament sense complimentar el full d'autorització i acompanyar-lo de la recepta mèdica corresponent.

En cas d'al·lèrgia i/o intolerància caldrà portar certificat mèdic.

No es podrà sortir del centre sense autorització del pare/mare o tutor legal

Els dies de piscina, els/les fills/es dels pares/mares acompanyants, poden quedar-se al centre i el servei de menjador es fa resposanble d'ells.

L'horari d'atenció als pares/mares serà de dimarts i dijous de 9:00h a 9:30h

Per qualsevol dubte es pot trucar al telèfon 657395692 (Montse) o bé el correu menjador Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Es faran reunions trimestrals de la Comissió de Menjador per fer el seguiment global i analitzar les millores del servei de menjador.

Membres que la composen:        -Director/a de l'escola.

                                                    -Representant mestres

                                                    -Representant AMPA

                                                    -Coordinador empresa menjador

                                                    -Representant empresa menjador                                                                    

SEGUIMENT D'AQUEST PLA

El seguiment d'aquest pla de funcionament es farà a diferents nivells:

Periòdicament la coordinadora es reunirà amb els/les monitors/es.

Trimestralment es reuniran el representant de l’empresa de menjador, la coordinadora de menjador i les monitores.

La Comissió es reunirà trimestralment (octubre, gener, maig)

 

PROCEDIMENT DE SANCIONS

Segons el DECRET DE DRETS I DEURES, tal com segueix l'escola.

 

 

 

Fletxa-blava